Serwis informacyjny

POLICJANCI WŁĄCZYLI SIĘ W II GORZOWSKI TYDZIEŃ SENIORA

Data publikacji 10.10.2019

W ramach trwającego obecnie II Gorzowskiego Tygodnia Seniora, na terenie miasta przygotowano dla gorzowskich seniorów wiele atrakcji, w tym m.in. wydarzenia kulturalne i sportowe, wykłady oraz zajęcia praktyczne.

 W dniu wczorajszym w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się panel wykładowy pt. ”Bezpieczny i zdrowy senior”. W trakcie tego spotkania asp. Agata Kądziołka z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Panią Anną Sadzik – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. przeprowadziły wykład dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wspólnie opowiedziały o procedurze Niebieskiej Karty chroniącej ofiary przemocy domowej, zwracając szczególną uwagą na prawa ofiar oraz identyfikację problemu przemocy. Wskazały także instytucje do których można się zwrócić o pomoc i wsparcie. Przemoc w rodzinie to niezwykle trudne, złożone, przykre i wstydliwe zjawisko. Stosowana w rodzinie związana jest z naruszaniem praw i dóbr osobistych członków rodziny, naruszaniem ich godności, nietykalności cielesnej. Przemoc powoduje szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, jest źródłem cierpienia i poczucia krzywdy u osób, które zostały nią dotknięte. Panie podzieliły się z grupą swoją wiedzą na temat rodzajów przemocy, jej etapów oraz cyklów. Podczas spotkania nakreślono charakterystyki osób stosujących przemoc oraz ich ofiar.
Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, padało także wiele pytań.

 

 

 

źródło:

Wydział Prewencji

KMP w Gorzowie Wlkp.

 

  • Przywitanie uczestników spotkania.
  • Prowadzący omawiają seniorom procedury niebieskiej karty
  • Policjantka prowadzi spotkanie
  • Seniorzy wysłuchali prelekcji
  • Prelekcja policjantki oraz przedstawiciela Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
  • Uczestnicy spotkania-seniorzy.
  • ulotki dla seniorów