Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Aktualności - KMP Gorzów Wielkopolski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 17.02.2017

Już od przyszłego poniedziałku policjanci Komendy Miejskiej w Gorzowie Wlkp. włączają się w szereg działań związanych z obchodami „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pozostających w takiej sytuacji. Zaplanowane do piątku dyżury policjantów i specjalistów dają też szansę uzyskania profesjonalnej pomocy.

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp., podobnie jak w latach ubiegłych, włącza się do działań na rzecz pomocy osobom dotkniętym przestępstwem. Od najbliższego poniedziałku /20.02/ do piątku /24.02/ policjanci z gorzowskiej jednostki pełnić będą dyżury, podczas których wspólnie z prawnikami, terapeutami, pedagogami i innymi osobami posiadającymi specjalistyczną wiedzę, oferować będą każdej potrzebującej osobie fachowe wsparcie. Dzięki zaangażowaniu gorzowskiej Policji oraz przedstawicieli wymienionych podmiotów w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny, a oferowana w ich trakcie pomoc nie ograniczy się jedynie do teorii. Zamierzeniem policjantów jest podejmowanie w każdym uzasadnionym przypadku działań, które doprowadzą do wdrożenia przewidzianych procedur i skutecznego, kompleksowego rozwiązania problemu.

Poniżej zamieszczamy listę wszystkich dyżurów i spotkań, w których w dniach 20 - 24 lutego 2017 r. uczestniczyć będą policjanci jednostek Policji na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatu gorzowskiego.

Informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem „Informator dla pokrzywdzonego” można znaleźć na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl. Strona ta zawiera bazę danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa.