Znicz 2019: zmiany organizacji ruchu w okolicach cmentarza - Aktualności - KMP Gorzów Wielkopolski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Znicz 2019: zmiany organizacji ruchu w okolicach cmentarza

Data publikacji 29.10.2019

Jeszcze przed 1 listopada przy cmentarzu w Gorzowie Wlkp. doszło do istotnych zmian w organizacji ruchu drogowego. Pewne rozwiązania są inne niż te w latach poprzednich, dlatego policjanci nie polecają jazdy „na pamięć”. Kierowcom będą pomagać funkcjonariusze ruchu drogowego. Przypominamy, by bezwzględnie przestrzegać ich poleceń. Zwracajmy także uwagę na znaki, które w wielu miejscach pojawią się tylko tymczasowo. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące dojazdu do cmentarza i zmiany organizacji ruchu drogowego.

Od wtorku (29 października) do niedzieli (6 listopada) na ulicach dojazdowych do cmentarza komunalnego będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu drogowego, zorganizowana podobnie jak w latach ubiegłych.
 
1 listopada (od godziny 7.00 do 20.00) wjazd w ulicę Żwirową będzie zamknięty, a przejazd autobusami obsługującymi cmentarz komunalny tego dnia będzie bezpłatny.

Organizacja ruchu w okresie przedświątecznym i 1 listopada została zaprojektowana tak, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu w rejonie cmentarza, usprawnić funkcjonowanie komunikacji publicznej oraz poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
 
ZMIANY PRZY BRAMIE „B”
 
Od 29.10. do 03.11., w związku ze zwiększoną częstotliwością kursowania autobusów, zmianie ulegnie organizacja ruchu przy pętli autobusowej przy bramie „B”. Pierwszy segment parkingu, z którego korzystają autobusy, udostępniony będzie tylko dla autobusów MZK. Ponadto na wyjeździe z parkingu i pętli wprowadzone zostanie oznakowanie, nadające pierwszeństwo przejazdu dla autobusów wyjeżdżających z pętli.

ULICA ŻWIROWA
 
Wjazd w ulicę Żwirową od skrzyżowania z ulicą Kosynierów Gdyńskich i Roosevelta zostanie zamknięty dla ruchu kołowego:
 

    w dniu 01.11 (piątek) - w godz. 700 - 2000

    dodatkowo w zależności od natężenia ruchu i zajętości parkingów przy ulicy Żwirowej, zamknięcia wjazdu można spodziewać się w dniach 31.10 (czwartek) – 3.11 (niedziela) – o zamknięciu ulicy będzie decydować Policja.

Ograniczenie wjazdu nie dotyczyć będzie pojazdów uprzywilejowanych, autobusów MZK oraz taksówek (tylko poj. osobowe), dowożących osoby niepełnosprawne ruchowo. O ruchu pozostałych pojazdów decydować będą funkcjonariusze Policji. –
Zamknięty w dniach 31.10 – 01.11. zostanie również wyjazd z ul. Błotnej w ul. Żwirową. Natomiast w dniach 31.10 – 03.11 zostanie zamknięty wyjazd z ul. Owocowej, Zagłoby i Świerkowej w ul. Żwirową (nie dotyczy mieszkańców przyległych ulic).
W celu zapewnienia płynności ruchu w ciągu ulicy Żwirowej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania. Pozostawione pojazdy będą usuwane na koszt ich właściciela.
 
W powyższych dniach dojazd do bramy B Cmentarza Komunalnego możliwy będzie wyłączenie drogą od strony Chwalęcic.
Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych i kierowców w dniach 31.10 - 3.11.2019 r. zostanie zawieszony przystanek autobusowy „Błotna” dla autobusów jadących z cmentarza w kierunku do ul. Kosynierów Gdyńskich. W jego miejsce wyznaczony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy na ul. Kosynierów Gdyńskich, za skrzyżowaniem z ul. Słowiańską.
 
SKRZYŻOWANIE ULIC KOSYNIERÓW GDYŃSKICH – ROOSEVELTA – ŻWIROWEJ
 
W momencie zamknięcia wjazdu w ul. Żwirową na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Gdyńskich – Roosevelta – Słowiańska - Żwirowej nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. Na skrzyżowaniu ustawione zostaną odpowiednie znaki nakazu, wskazujące możliwe kierunki ruchu. W okresie największego natężenia ruchu na skrzyżowaniu wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, a ruchem pojazdów kierować będą funkcjonariusze policji.
 
ULICA KOSYNIERÓW GDYŃSKICH

 

    W dniach 31.10 - 3.11.2019 r. funkcjonować będzie przystanek autobusowy na prawym pasie ul. Kosynierów Gdyńskich, bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Słowiańską. Pojazdy jadące w kierunku centrum będą miały możliwość wyminięcia autobusów stojących na przystanku lewym pasem ruchu.
    W okresie od 31.10 (czwartek) do 03.11 (niedziela) dla kierowców jadących ul. Kosynierów Gdyńskich zaleca się objazd w kierunku osiedla Piaski i Górczyn ulicami Mickiewicza i Mieszka I. Jeśli to możliwe prosimy o omijanie skrzyżowania ulic Kosynierów Gdyńskich – Roosevelta - Żwirowej. Funkcjonariusze policji decydować będą również o ograniczeniach w ruchu kołowym na ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z Mickiewicza i Roosevelta, priorytet mają autobusy oraz osoby niepełnosprawne.
    Dodatkowo w przypadku problemów komunikacyjnych na ul. Kosynierów Gdyńskich policja wyłączy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Gdyńskich – Matejki oraz Kosynierów Gdyńskich – Mickiewicza – Mościckiego.

 
PARKOWANIE 31.10. (CZWARTEK) – 03.11. (NIEDZIELA)
Na czas ograniczenia dojazdu do Cmentarza Komunalnego dla mieszkańców udostępnione zostaną dodatkowe miejsca do parkowania:

Na prawym pasie ruchu ul. Słowiańskiej (jezdnia północna) na odcinku od drugiego wyjazdu ze Słowianki do ronda Słowiańskiego w dniach 31.10. (czwartek) od godz. 17.00 do 03.11. (niedziela).
Na parkingu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Kosynierów Gdyńskich 31.10. (popołudnie) – 03.11.
Na parking przy markecie „Products” przy ul. Żwirowej – parking ogólnodostępny.
Na jezdni przy lewej krawędzi jednokierunkowego odcinka ul. Słowiańskiej.
Parking organizowany w poprzednich latach w parku Słowiańskim tzw. „placu cyrkowym” nie będzie dostępny do parkowania pojazdów.

 
Dostępne będą również istniejące parkingi przy cmentarzu, które funkcjonować będą w następujący sposób:

Parking przy bramie „A” przeznaczony będzie w dniach 31.10. - 01.11. dla osób niepełnosprawnych, a część południowa parkingu wyznaczona zostaje dla postoju taksówek.
Parking przy bramie „B” dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców, z wyłączeniem ostatniego segmentu, przeznaczonego pod handel i pierwszego, wydzielonego dla MZK.

ULICA SŁOWIAŃSKA
 

Utrudnienia na ul. Słowiańskiej w dniach 31.10 (czwartek) - 03.11. (niedziela) związane będą ze zwężeniem jezdni, przeznaczonej dla ruchu kołowego. W wymienionym okresie na prawym pasie ruchu ul. Słowiańskiej zorganizowany zostanie parking.

 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
Rafał Krajczyński
Miejski inżynier ruchu

Urzad Miasta Gorzow Wlkp.